HERBAL RUQYAH AMPUH MENGOBATI TERKENA SANTET,SIHIR,GUNA GUNA DAN GANGGUAN MAHLUK HALUS...KLIK DISINI

fadhilah bulan Ramadhan

Fadhilah bulan ramadhan

fadhilah bulan ramadhan
Dari Ibnu Abbas ra. Ia mendengar Rasulullah saw, bersabda :
“Sesungguhnya Syurga itu wangi  dan akan di hiasai dari tahun ke tahun untuk menyambut bulan Romadhon.
Bila malam pertama pada bulan Ramadhan datang,maka akan bertiup angin dari bawah Arsy, yaitu angin Al-Mutsirah’ membuat daun-daun di  pepohonan syurga bergesekan juga gagang daun-daun pintu. Sehingga menimbulkan degungan suara yang paling indah, yangbelum pernah di dengar sebelumnya.lalu muncullah para bidadari berdiri dihalaman syurga, lalu mereka memanggil
, “adakah orang yang memohon kepada Alloh, agar dia mengawinkan daku kepadanya ?” lalu bidadari
itu berkata, “wahai Ridwan(penjaga syurga), malam apakah ini? “ lalu ridwan dengan talbiyah. Ia berkata, “ini adalah malam pertama bulan Ramadhan” maka pintu-pintu syurga di buka untuk orang-orang yang berpuasa dari ummat Muhammad saw.

Rasulullah saw bersabda “ Allah berfirman, “wahai ridwan ! bukalah pintu-pintu syurga dan wahai Malik tutuplah pintu-pintu neraka bagi orang-orang yang berpuasa dari ummat Muhammad saw, wahai Jibril turunlah ke bumi rantailah syetan-syetan dan belenggulah mereka dengan rantai ! lalu lemparkanlah mereka ke dalam lautan, agar tidak mengganggu puasa  ummat Muhammad kekasihku saw “

Rasulullah saw bersabda “ Allah Azza wajalla berfirman pada setiap malam pada bulan Ramadhan kepada seorang penyeru agar menyeru 3 kali,
“adakah orang yang memohon ? maka akan aku penuhi permohonannya.
adakah orang yang bertaubat ? maka Aku akan terima Taubatnya.
Dan adakah orang yang meminta ampunan ? maka Aku akan mengampuninya.
 Dan siapa yang memberi pinjaman kepada Dzat Yang Maha Kaya, maka ia tidak akan mengalami kekurangan, dan Dzat yang memenuhi  janji tanpa menganiaya.”

Rasulullah saw bersabda,” pada setiap hari pada bulan Romadhon, yaitu ketika berbuka puasa, Allah swt akan membebaskan sejuta ruh dari neraka yang telah diwajibkan masuk neraka. Dan bila hari terahir bulan Ramadhan, maka Allah akan membebaskan ruh sebanyak yang telah Ia bebaskan dari awal Ramadhan hingga ahir Ramadhan.

Dan bila tiba malam lailatul Qodar, Allah akan memerintahkan malaikat Jibril as. Untuk turun ke bumi bersama serombongan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu di puncak Ka’bah. Malaikat Jibril memiliki seratus sayap, dua sayap diantaranya tidak pernah dibentangkan kecuali hanya pada malam itu. Lalu ia membentangkan ke dua sayapnya itu pada malam tersebut sehingga meliput timur dan barat.

Lalu Jibril as mengerahkan para malaikat agar memberi salam kepada setiap orang yang berdiri,duduk,sholat,dan berdzikir. Para malaikat akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini do’a-do’a mereka sampai terbit fajar. Apabila fajar telah terbit, Jibril menyeru kepada para malaikat,” wahai para malaikat, berpencarlah !” para malaikat bertanya “wahai Jibril, apa yang akan Allah perbuat, apakah sehubungan dengan hajat-hajat orang-orang mu’min dari ummat Muhammad saw.?” Jibril berkata, “Allah memandang mereka pada malam ini, dan memaafkan mereka, kecuali empat golongan manusia.” Maka kami(sahabat ra) bertanya,” ya Rasulullah saw, siapakah mereka itu ?” beliau saw bersabda,” mereka adalah orang yang meminum arak, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya,orang yang memutuskan tali silaturrohim, dan memusuhi.” Kami bertanya,” Ya Rasulullah ! siapakah yang memusuhi itu ? “sabdanya, “adalah orang yang membenci dan memutuskan persaudaraannya.” Jika(malam penerimaan hadiah).lalu ketika tiba hari raya Fitri pada esok harinya,maka Allah akan mengutus para malaikat kesetiap negeri dan turun ke bumi.mereka memenuhi tiap-tiap gang,dan menyeru dengan suara yang terdengar oleh semua mahluk Allah saw.kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, “wahai ummat Muhammad. Keluarlah menuju Tuhan Yang Maha Mulia,yang akan mengaruniakan hadiah dan mengampuni dosa-dosamu yang besar.

Apabila mereka datang ke musholla mereka, mala Allah Azza Wajalla berfirman kepada para malaikat, “ apakah balasan bagi seseorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaanya ? “Sabda nabi saw. “ para malaikat berkata,” wahai Rabb kami, balasannya yaitu upah sepenuhnya.” Nabi saw bersabda, “ maka Allah berfirman,” sesungguhnya Aku menjadikan kalian sebagai saksi, wahai para malaikatku,bahwa sesungguhnya aku telah memberikan ridho dan ampunanku sebagi balasan kepada mereka karena puasa mereka pada bulan Ramadhan dan karena sholat Tarawih mereka. Kemudian Allah swt. Berfirman “wahai hamba-hamba-Ku. Mohonlah kepada-Ku.maka demi kemulyaan-Ku dan kebesaran-Ku, tidaklah kamu meminta sesuatu kepada-Ku pada pertemuan ini untuk Ahiratmu kecuali aku akan memberimu. Dan tidak juga untuk keperluan Duniamu, kecuali Aku akan memberimu. Dan tidak juga untuk keperluan duniamu kecuali aku akan memandang kemaslahatanmu. Maka demi kemulian-Ku, sungguh aku akan tutupi kesalahan-kesalahnmu selama kalian takut kepada-Ku, demi kemulyaan-Ku dan keagungan-Ku, maka Aku tidak akan menghinakan kalian dan tidak akan aku perlihatkan aib-aibmu di depan orang-orangyang melanggar batas.

Bertebaranlah kalian dengan membawa ampunan. Sungguh kalian telah ridho kepada-Ku, dan Akupun telah ridho kepada kalian.” Para malaikatpun merasa senang dan bersuka cita, karena Allah Azza Wajalla telah memberi karunia kepada ummat ini,pada saat mereka sedang ber hariraya Fitri setelah Ramadhan.”(Ibnu Hiban,Baihaqi). Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari mereka

Diambil dari Himpunan Fadhilah Amal Karangan Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi  Rah.a
Fadhilah bulan Ramadhan
cara mengobati sihir cara mengobati santet

Tidak ada komentar: